Smėlis Telšiuose

Smėlis - nuosėdinė, iš smulkių nuolaužų susidariusi biri uoliena, susidedanti iš 0,063-4 mm dydžio mineralinių grūdelių. Smėlis yra beveik ar visiškai nesucementuota biri uoliena, dažniausiai nevienalytė. Kad susidarytų žvyro ir smėlio sankaupos, kietųjų uolienų nuolaužos vandens srautų turi būti pernešamos, surūšiuojamos ir suklostomos ramesnėje vietoje. Kaišialakių - Pagirių žvyro ir smėlio telkinį sudaro baltijos horizonto aliuvinės ir grūdos horizonto limnoglacialinės bei fliuvioglacialinės nuogulos.

http://www.pagiriunesta.lt/get.php?i.81:w.220:h.200 plok

Eil.
Nr.
Produkcijos pavadinimas Dažniausiai naudojama
1 Smulkus karjerinis smėlis Statybinių skiedinių gamybai, tinka vaikų žaidimo smėlio dėžėms.
2 Smėlis Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

INFORMACIJA PILDOMA